ŻŁOBEK W TORUNIU

Zapraszamy do żłobka „Kraina żuczków II” w Toruniu, utworzonego w ramach projektu „Żłobek Bystrzaki”.
Numer projektu RPKP 08.04.02-04-0002/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dowiedz się więcej

O projekcie

Zapraszamy do żłobka „Kraina żuczków II” w Toruniu, utworzonego w ramach projektu „Żłobek Bystrzaki”.
Numer projektu RPKP 08.04.02-04-0002/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2020 do 30.09.2022 r. przez Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. mieszczące się w Warszawie przy ulicy Świderskiej 114A.